Dış Politika

Güney Afrika’da, 1994 yılında demokrasinin doğuşundan bu yana ülke; insan hakları, anlaşmazlıklara barışçıl çözümler bulunması, uzlaşmaların sağlanması, yoksulluk ve az gelişmişliğin ortadan kaldırılması gibi değerleri savunmaktadır. Güney Afrika bu nedenle uluslararası ilişkilerdeki rolünü işbirlikleri ve çeşitli ortaklıklar tesis etmek olarak görmektedir.

Güney Afrika dış politikasının odak noktaları aşağıda belirtilmektedir:  

Birincisi, Afrika’nın ekonomik büyüme ve kalkınma ihtiyacı; Afrikanın bölgesel ve alt-bölgesel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal bütünleşmesi; ticaret ve yatırımlar; demokratikleşme ve iyi yönetişim gibi değerleri gerektiren Afrika Gündemi’nin Konsolidasyonu’dur. Güney Afrika, birbirine bağlı bölgesel ekonomik topluluklar ile desteklenmiş güçlü bir Afrika Birliği’nin (AU) bu hususları kolaylıkla hayata geçirileceğine inanmaktadır. 

İkinci önceliğimiz, Güney-Güney İşbirliğinin teşvikidir. Bu husus, Güney ülkeleri arasında var olan ekonomik ve siyasi adaletsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik karşısında sözkonusu ülkelerin,  daha özgür bir dünya için ortak mücadelerinde karşılıklı bağımlılık ve işbirliğini teşvik etmeyi gerektirmektedir. 

Üçüncü önceliğimiz ise, derinleşen, güçlenen ve gelişen Kuzey-Güney İşbirliğimizdir. Bu da, gelişmiş Kuzey ülkeleri ile, yoksulluğun sıkıntıları, az gelişmişlik, barış ve güvenliğin yoksunluğu ve tehdit altında olması, çatışma sonrası yeniden yapılanma gibi konularda birlikte çalışılmasını gerektirmektedir. Ayrıca Kuzey ülkeleri ile ilişkilerimizi kullanarak onların desteğini kazanmak ve bu çerçevede BM ve diğer küresel yönetişim kurumlarının reformlarına ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. Güney Afrika, Kuzey ülkeleri ile halen devam eden ilişkilerini kullanarak ulusal öncelikleri ile birlikte Africa ve Güney hedeflerini ortaklıkları geliştirerek ilerletmektir. 

Dördüncü önceliğimiz  ise, Küresel Yönetişim Sistemine katılımdır. Bu husus, çok taraflı sistem içinde küresel politik ve sosyo-ekonomik istikrarı yansıtmayı, BM sistemi ve diğer forumlar aracılığı ile, kalkınma, güvenlik, insan hakları ve uluslararası hukuku teşvik etmeyi gerektirmektedir. Aynı zamanda, Küresel Yönetişim Kurumlarının reformunun sağlanması, demokratik, adil ve dünyanın savunmasız, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç ve ilgilerine duyarlı bir küresel sistem kurulması için çalışmaktayız.
  
Son olarak, Güney Afrika dış politikası, geleneksel ikili siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi birleştirmek suretiyle, Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin güçlenmesini amaçlamaktadır. Coğrafi olarak uzak ülkelerle ticaret ile ilgilenirken, aynı zamanda, ulusal sorunlarımızdan biri olan işsizliğe karşı da acil önlemler almaktayız. Herkes için kaliteli sağlık; eğitim ve vasıflandırmanın sağlanması ile kişilerin gelecekteki bilgi ekonomisine katkıları, güvenlik ve suç oranlarında azalma,ve kırsal kesimlerin kalkınmasının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Ekonomik bölgesel entegrasyon bağlamında Güney Afrika SADC üyesi olarak,  Afrika’nın güney bölgesinde barış, istikrar ve kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Güney Afrika 11-12 Haziran arasında SADC, COMESA ve EAC bölgelerde İkinci Üçlü Zirveye ev sahipliği yapmıştır. Üçlü zirvenin amacı bölgesel ekonomik toplulukları ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakere sürecinin resmen başlatılması olmuştur.  

BRICS'e katılımımızın amacı, topyekün inanışın küresel yönetişim mekanizmasının yeniden yapılandırılması için önemli bir ağırlık kazandırması ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma bağlamındaki çıkarlarını yükseltmesidir. Bu bağlamda büyüyen alan ve bu mekanizmanın toplu etkisi bizim memnuniyetle karşıladığımız bir şeydir. Biz inanıyoruz ki BRICS ilerledikçe, medeniyetlerin çeşitliği ve siyasi kimliklerin gelişimini yansıtmaya çalışacaktır – bu durum uluslararası arenada zayıflık yerine güç kaynağı olarak kabul edilmelidir. 

Güney Afrika’nın uluslararası arenadaki gündemi; daha iyi bir Güney Afrika yaratılması, daha iyi bir dünyada, daha iyi ve güvenli bir Afrika yaratılması için katkıda bulunma hedefine sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Bize Ulaşın


GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Kırkonaklar Mahallesi 298.Cadde No: 4 / D

Çankaya 06610 Ankara Türkiye

Konsolosluk Hizmetleri Acil Numarası: +90 (537) 912 58 07

Telefon: +90 (312)  405 68 61

Vize Bölümü: + 90 ( 312) 405 68 71

Faks: +90 (312) 446 64 34

E-Posta: general.ankara@dirco.gov.za

HARİTA