Please update your Flash Player to view content.
Untitled document

QUOTE OF THE MONTH

Untitled document

“Hatred, revenge, bitterness -these are negative emotions. The person harboring those emotions suffers more." 

Ahmed Kathrada

KEY HIGHLIGHTS

Untitled document

A constitutional referendum was successfully held in The Republic of Turkey on Sunday, 16 April 2017. 
As a result 51.3 % said “Yes” and 48.1 % said "No" in a tight race to decide on whether to shift to an executive presidential system.

JOKE OF THE MONTH

Untitled document

White hair

One day a little girl was sitting and watching her mother do the dishes at the kitchen sink. She suddenly noticed that her mother had several strands of white hair sticking out in contrast on her brunette head. 
She looked at her mother and inquisitively asked, "Why are some of your hairs white, Mom?" 
Her mother replied, "Well, every time that you do something wrong and make me cry or unhappy, one of my hairs turns white."

The little girl thought about this revelation for a while and then said, "Momma, how come ALL of grandma's hairs are white?"

Home GA'da İş ve Yatırımlar Önemli Bilgiler
Untitled document

Untitled document

Olağanüstü Bir Millet Hakkındaki Enteresan Gerçekler

Ekonomi

1. Rand, ABD Doları karşısında 2002 ve 2005 yılları arasında en iyi performans gösteren para birimi olmuştur.  (Bloomberg Currency Scoreboard).
2. Güney Afrika finansal varlıklar içerisinde en az 1 milyon dolar tutan 55 000 yüksek net servete sahip bireyler barındırmaktadır. (World Wealth Report 2008).
3.  Güney Afrika 254bn US $ GSYİH ile dünyanın en büyük yirmi yedinci ekonomisine sahiptir. (World Bank).
4. Güney Afrika, Afrika kıtasının GDP’sinin % 25 civarında bir kısmına sahiptir. Ekonomisi, Afrika kıtasının ikinci büyük ekonomisi olan Cezayir’in ikiye katlamaktadır.
5.  Gauteng, Güney Afrika'nın en küçük eyaleti olmasına rağmen Güney Afrika GSYİH'nın % 34’ünü üretir. (StatsSA).
6.  JSE Menkul Kıymetler Borsası, toplam R2,3 trilyonu bulan değeriyle, dünyanın on dördüncü büyük hisse senedi borsasıdır.
7.  Her ay, 12 000’i aşkın 'Black Diamond aileleri (Güney Afrika yeni bir siyah orta sınıf) veya 50 000 kişi, Güney Afrika'nın kazalarından banliyölerine taşınmaktadırlar. (UCT Unilever Institute).
8. Siyah orta sınıf, 2005 yılında % 30 artış göstermiş ve böylece orta gelirli tabakaya, 421 000 civarında siyah yetişkin nüfus daha eklenerek,  toplam Güney Afrika orta sınıfındaki siyah nüfusun payı neredeyse üçte biri kadar yükselmiştir. 2001 ve 2004 yılları arasında, 300.000 yeni siyah nüfus, orta sınıftaki yerini almıştır (Financial Mail).

Altyapı

1. Güney Afrika, Afrika elektriğin üçte ikisini oluşturur (Eskom).
2. Güney Afrika güç tedarikçisi, dünyanın en ucuz dördüncü elektriğini sağlar.
3. Soweto Chris Hani Baragwanath Hastanesi, dünyanın en büyük hastanesidir.
4. Durban, Afrika'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük limanıdır.
5.  Güney Afrika'da 50,47 m cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. (BMI).

Turizm

1. Güney Afrika’yı ziyaret eden turist sayısı % 200 büyüme göstererek,1994 yılında üç milyon iken  2007 yılında dokuz milyonun üzerine çıkmıştır. (Department of Environment and Tourism).
2.  Dünyanın en iyi arazi tabanlı balina izleme noktası Western Cape bölgesindeki Hermanus’ta yeralmaktadır.
3.  2002 yılında, Güney Afrika, dünyanın en hızlı büyüyen turizm rotası oldu.
4.  2006 yılında, Güney Afrika'nın turizmi, küresel ortalamada üç kat büyümüştür.
Kaynakça: South Africa The Good News, www.sagoodnews.co.za